Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Cuntatasi’

 

Informus Personalis
*Sangunau:


*Nòmini:


Gèniri:

 Mascu Fèmina
Cumenti mi agatai


Telèfunu:


Telèfuneddu:


*Curreu Eletrònigu:
Scritu de sa litra


Argumentu:

NB:Is fetas cun su steddixeddu (*) tòcat a ddas preni a marolla.