Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Su Sìndigu

 

A su Sìndigu ddi nanta Alessandra Corongiu e est in càrriga de làmpadas de su 2007.

Po pigai un’apuntamentu cun issa tocat a telefonai a su nùmuru 070.98.00.41.08.

 

DSCN1956