Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Stòria

 

In su sartu de Pramantellu ddoi ant bìviu de is tempus prus antigus, candu nci furiant aposentaus comunidadis de genti giai lòmpias a una crescida sotziali e tzivili chi praticant una laurera chi est crèscia meda. Nd’est proa sa presèntzia de is Domus de Gianas de Coròngiu e s’àcua salida, chi funt de s’acabu de su neolìticu nou (a s’acabu de su IV sèculu- e s’incomentzu de su III millènniu a.C.), e torradas a imperai in atrus tempus e in edadi pùnica puru cumenti testimòngiat su materiali ceràmicu agatau me is campànnias de sgavu.
 
DSCN1978
 
In sa necropoli pre-nuraxesa ant agatau ceràmicas de edadi arromana arrèpubricana e artu-medievali puru. Testimonias de s’edadi nuraxesa s’agatant in logu “Sioccu” o “Tanca Mastìa” anca ddoi at unu nuraxi cun medas partis; atrus nuraxis s’agatant in “santu Pedru” e “Satu Sibippu”? un’atru in su centru de su bixinau antigu de “Nuraxi”, una borta sciusciau, iant pigau sa perda po fai domus. In edadi arromana sa genti biviat in sa localidadi “Siocu”, “Villa Dei” e “Santu Sibippu”. Oindi’ Pramantellu, in italianu Pimentel, est unu centru de laurera piticu cun 1300 bividoris, postu in su fundu de una baddi, anca nci passat s’arriu de Funtan’‘e Brebeis, chi si nci ghetat a s’Arriu Mannu.
 
Ponendi a menti su chi narat unu stòricu, sa bidda dda ant strantaxada in su 1670, capassu aunendi duas biddixeddas, spartzias de s’arriu Funtan’‘e Brebeis: Nuraxi a obrescidroxu e Saceni a scurigadroxu. In sa Conta de su 1861 arresurtant 658 bividoris sceti. Fadiat parti de su logu mannu de Trexenta (logu chi pinnigàt trexentus comunus), fèudu de is Alagon, e agoa est intrada a fait parti de sa cussòrgia de Guasila. Candu nci fiat su fascismu, de su 1936 a su 1946, ddu ant postu impari a sa bidda de acanta, su Comunu de Samatzai, e ndi dipendiat po s’aministratzioni. At torrau a si pigai autonomia prena sua in su 1946. S’Arriu Mannu (Arriu Funtan’‘e Brebeis), frùmini chi no fiat fitianu, sustennit is corturas bixinas. Su sartu de sa bidda est unu pagu a cùcuru e unu pagu de baddi, totu e duus manixadas; a norti de sa bidda s’agatant unus cantus mitzas chi sa genti dda imperat prus chi totu po donai a bufai su bestiàmini; sa prus arrica dda nant “solaris”.