Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Sa Crèsia

 

Sa Crèsia in onori de sa Madonna de su Cramu chi dda nant Crèsia de sa Biada Ìnnida de su Cramu, capassu chi dda ant pesada in sa segundu perra de su 1600. S’annu scritu in sa campana, 1670, no est su pròpiu annu chi est scritu in mesu de sa bòvida, 1703, incapas est po unu arrecàsciu fatu agoa. S’artari fatu de màrmuri in mesu de su centru de unu presbitèriu (su logu anca su prèidi fait sa missa), e spratziu de una balaustra, ddu ant pesau in su 1818. A intru de sa Crèsia ddoi at un’òrganu antigu chi ddu at fatu s’artisanu Piras de Pramantellu cun d-una tènnica ùniga in Sardìnnia (Su chi ndi at sighiu s’arti de Piras s’agatat in Segariu e est tziu Palmas).
.
DSCN1965