Comunu de Pramantellu Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

:: Innui Seus

 

Pramantellu est a tretu de mesu intru Campidanu e Trexenta.

Chi nci boleis arribai de sa ‘ia manna 131, depeis intrai po Srenobi’ e de custa ‘ia pigai po Pramantellu. A intrus de sa bidda, s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda est in su Comunu, a su pranu ‘e terra, a su costau de s’ofìtziu de sa sìndiga.

Su Comunu est in sa primu pratza ki s’agàtat intrendi in bidda, in bia de Zanardelli n. 1

 

mappa sardegna pimentel